ANYAKÖNYVEZÉS MAGYARORSZÁGON

 

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasságkötés, haláleset, valamint házasság külföldön történt felbontása) a hazai anyakönyvezési eljárás útján lehet Magyarországon bejegyeztetni.

 

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető, tiszteletbeli konzulnál nincs lehetőség a kérelem benyújtására.

A hazai anyakönyvezési eljárásban külképviseletünk a kérelem átvételében és annak az illetékes magyarországi hatóság felé való megküldésében működik közre. Az eljárást a Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

 

A Kormányhivatal email címe: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

 

Ügyfélfogadás helye: 1075 Budapest, Károly körút 11.

Ügyfélfogadás ideje: szerda 08.30-12.00 óra

Telefonszámok egyszerűsített honosítási eljárás keretében állampolgárságot szerzett ügyfelek hazai anyakönyvi ügyében: (+36 1) 323 3168; egyéb hazai anyakönyvezési ügyben: (+36 1) 323 3176

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a hazai anyakönyvezési eljárásban benyújtott eredeti külföldi anyakönyvi, illetve válási okirat vagy annak hiteles másolata a hazai anyakönyvi alapiratok között kerül elhelyezésre, mely a kérelmező részére nem adható vissza.

Hazai anyakönyvezés iránti kérelem benyújtása céljából kérjük időpontot foglalni telefonon vagy a visa.ala@mfa.gov.hu e-mailen és a honlapunkról az alábbi linken: 

Időpontfoglalás az ügytípus kiválasztásával: 

https://konzinfobooking.mfa.gov.hu/ 

Kérjük a lefoglalt és visszaigazolt időpontban szíveskedjenek megjelenni a Főkonzulátus konzuli várójában.

 

 

Születés hazai anyakönyvezése 

Kazahsztánban az újszülöttek születési anyakönyvi kivonatát a lakóhely szerinti regisztrációs hivatal állítja ki. Ezen okiratot el kell látni Apostille-tanúsítvánnyal (Kazahsztáni Igazságügyi Minisztérium) és hiteles fordítással.

 

Az újszülött születésének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a magyar állampolgár szülő kezdeményezi, mindkét szülőnek meg kell jelennie és az adatlapokat a konzul előtt kell aláírnia.

 

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a születés hazai anyakönyvezéséhez
 • adatlap a gyermek nyilvántartásba vételéhez
 • eredeti külföldi születési + Apostille, + fordítás
 • a szülők személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat, mely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal (honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány, útlevél, személyazonosító igazolvány)
 • amennyiben a gyermek házasságban született, a magyar házassági anyakönyvi kivonatának egyszerű fénymásolata
 • házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan tett apai elismerő nyilatkozat vagy a külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat hiteles magyar nyelvű fordítással, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet hiteles magyar fordítással.

 

Gyermekek nyilvántartásba vétele

A születés hazai anyakönyvezése eljárás során a szülőknek nyilatkozni kell gyermekük lakóhelyéről, mely alapján a hazai hatóságok Magyarországon vagy külföldön élő magyar állampolgárként veszik nyilvántartásba.

Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a magyar állampolgár szülő nem jelentette be a végleges külföldi letelepedésüket.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve vagy

a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolata.

Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a magyar állampolgár szülő bejelentette  végleges külföldi letelepedését, vagy a kazah állampolgár szülő lakcímére kívánják a gyermeket nyilvántartásba venni.

A születés hazai anyakönyvezési- és a nyilvántartásba vételi eljárás illeték- és konzuli közreműködési díj mentes.

6 év alatti gyermekek részére a születés hazai anyakönyvezési eljárással egyidejűleg, a magyar állampolgár szülő írásbeli nyilatkozatával indítható az útlevéleljárás, melyhez egy darab friss fényképet szíveskedjenek magukkal hozni.

 

Házasság hazai anyakönyvezése

Az a magyar állampolgár, aki Kazahsztánban tervez házasságot kötni, a házasságkötés helye szerinti illetékes anyakönyvi hatóságtól kaphat pontos tájékoztatást a házasságkötés feltételeiről, a benyújtandó dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás).

 

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a házasság hazai anyakönyvezéséhez
 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat
 • a kérelmező és házastársa személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat, mely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal (honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány, útlevél, személyazonosító igazolvány)
 • a magyar állampolgár házastárs magyar születési anyakönyvi kivonatának egyszerű fénymásolata
 • a házasságkötés előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező (hajadon/nőtlen családi állapotot nem kell igazolni).

Az eljárás illeték- és díjmentes. Az eljárás során a házaspár mindkét tagjának személyesen kell megjelennie a konzul előtt.

Amennyiben a magyar állampolgár házastárs külföldön történt születésének hazai anyakönyvezésére nem került még sor Magyarországon, úgy a házasság anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet is be kell nyújtania.

A házassági névre kiállítandó új útlevél iránti kérelmet a házasságkötés hazai anyakönyvezési eljárás befejezése után lehet kérvényezni.

 

Válás hazai anyakönyvezése

A külföldön történt házasságfelbontás tényét Magyarországon anyakönyveztetni kell. Fontos, hogy amennyiben a külföldi bontóítélet nem rendelkezik a névviselésről, úgy a válás hazai anyakönyvezése adatlapon jelezni szükséges a házasság felbontása után viselni kívánt nevet.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a válás hazai anyakönyvezéséhez
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással
 • a kérelmező és állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • a magyar házassági anyakönyvi kivonat egyszerű fénymásolata.

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg a házasság hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (lásd a házasság hazai anyakönyvezése pontot).

Válás hazai anyakönyvezése iránti kérelem esetén kizárólag a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat kiállításának illetékét szükséges megfizetni.

ANYASÁGI TÁMOGATÁS ÉS FÉTÁM KÉRELMEK BENYÚJTÁSA ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL

2023. június 30-tól megváltozott az anyasági támogatás és a FÉTÁM kérelmek elektronikus benyújtásának módja.

A korábban az Államkincstár honlapján található e-ügyfél rendszer helyett a kérelmek az ügyfélkapun keresztül, a www.magyarorszag.hu oldalon nyújthatók be az alábbi linkeken:

 

Kérelem anyasági támogatás megállapítására a külföldön született és külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú, 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező gyermek esetén (CST_KAT_01)

 

Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt a külföldön született és külföldön élő magyar/nem magyar állampolgárságú, 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező gyermek esetén (CST_FETAM_01)